oferta

Świadczę kompleksowe usługi związane z określaniem wartości nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego. Wyceniam miedzy innymi:

Przykładowe cele wycen:

Operaty szacunkowe wykonane są zgodnie z przepisami prawa i Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Są one sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, zawierają wszelkie informacje niezbędne do ustalenia sposobu postępowania i wniosków rzeczoznawcy majątkowego dotyczących określenia wartości nieruchomości.